S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

E-shop

NOVINKY

arr3CleanFit čistiace koncentrátyČistiace ultrakoncentráty CleanFit sú šetrné nielen k životnému prostrediu, ale aj k vášmu zdraviu....

KONTAKTY

BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9, P.O.BOX 99
018 41 Dubnica nad Váhom
tel: +421905383233
betrix(a)betrix.sk
bak.servis@post.sk
skype:betrix100, alebo winalite.slovakia,veselacha

Postup pri odstupeni od zmluvy
Pokyny+formular

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci:
BETRIX,s.r.o. (IČO: 34101110, so sídlom Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR zapísaný v Obchodnom registri Okr.sudu Trenčín, vložka č. 127/R odd.Sro) (ďalej len "predávajúci" alebo "BETRIX, s.r.o.");

v prípade predaja tovaru dištančným spôsobom cez internetový obchod www.vesta.sk
Spotrebiteľ:
Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ak ste spotrebiteľ v zmysle vyššie uvedeného, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:
• kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
• zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
• zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás prosím informujte prostredníctvom:
Listinného formulára, ktorý nájdete nižšie ako prvú stranu. Po vyplnení môžete tento formulár zaslať (i) elektronicky na e-mailovú adresu: betrix@betrix.sk, alebo (ii) poštou priložením k tovaru, ktorý zasielate naspäť predávajúcemu.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako Vám uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy vám vrátime peňažné prostriedky, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Tieto Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako sme ich od Vás prijali pri uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedené peňažné prostriedky Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru späť predávajúcemu.
3. Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete doručiť späť predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
a) Poštou na adresu: BETRIX, s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR
b) Osobne na danej adrese
Tovar by ste mali vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ste tovar prevzali. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
V prípade, že tovar vrátite nekompletný a/alebo poškodený, v zmysle našich Všeobecných obchodných podmienok dostupných na www.vesta.sk, Vám môžeme vrátenú kúpnu cenu ponížiť o čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovary, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom spôsobom nekorešpondujúcim s jeho vlastnosťami, a to v súlade s ust. § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a vyhlásili ste, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
• predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaji tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
• predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré ste výslovne požiadali predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u Vás a vy ste si tieto služby alebo tovary vopred neobjednali,
• predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak ste tento obal rozbalili,
• predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
• poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a vyhlásili ste, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.
• v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý ste vybrali z ochranného obalu (t.j. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ
NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

OBCHODNÍKA

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)
– Komu [Obchodník doplní svoje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a e-mailovú
adresu]: ..............
– Týmto oznamujem/oznamujeme*

, že odstupujem/odstupujeme*

od zmluvy o dodaní alebo

poskytnutí tohto produktu: ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia*
..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*
..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*
..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

(ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite

MWY5OWU